بازی های اخیر

mmd
0 - 4
NiNjj

(R. Madrid)
0 - 4
(F.C. Barcelona)
mmd
3 - 5
NiNjj

(Inter)
3 - 5
(Manchester United)
ZIDAN
1 - 4
MEHRDAD13

(France)
1 - 4
(Italy)
ZIDAN
1 - 3
MEHRDAD13

(France)
1 - 3
(Italy)
batoyi
2 - 1
ansar256

(Brazil)
2 - 1
(Manchester United)
batoyi
2 - 1
ansar256

(Brazil)
2 - 1
(Manchester United)
batoyi
0 - 3
ansar256

(Brazil)
0 - 3
(Manchester United)
batoyi
3 - 0
ansar256

(Brazil)
3 - 0
(Manchester United)
MEHRDAD13
3 - 2
ZIDAN

(A.C. Milan)
3 - 2
(Manchester United)
MEHRDAD13
3 - 1
ZIDAN

(France)
3 - 1
(France)
MEHRDAD13
1 - 0
ZIDAN

(Brazil)
1 - 0
(Brazil)
MEHRDAD13
6 - 4
ZIDAN

(Brazil)
6 - 4
(Brazil)
MEHRDAD13
4 - 1
ZIDAN

(Brazil)
4 - 1
(Brazil)
batoyi
2 - 1
Ali99

(Brazil)
2 - 1
(France)
batoyi
2 - 1
Ali99

(Brazil)
2 - 1
(France)
batoyi
0 - 5
Ali99

(Brazil)
0 - 5
(France)
batoyi
4 - 2
Ali99

(Brazil)
4 - 2
(France)
MEHRDAD13
3 - 1
batoyi

(Brazil)
3 - 1
(Brazil)
MEHRDAD13
4 - 3
batoyi

(Brazil)
4 - 3
(Brazil)
MEHRDAD13
2 - 0
batoyi

(Brazil)
2 - 0
(Brazil)
MEHRDAD13
1 - 3
batoyi

(Brazil)
1 - 3
(Brazil)
MEHRDAD13
4 - 5
batoyi

(Brazil)
4 - 5
(Brazil)
batoyi
3 - 0
MEHRDAD13

(Brazil)
3 - 0
(Brazil)
Abol
3 - 2
mmd

(F.C. Barcelona)
3 - 2
(R. Madrid)
batoyi
5 - 3
SAHEB

(Brazil)
5 - 3
(Manchester United)
Saman1071
3 - 2
mmd2

(Arsenal)
3 - 2
(London FC)
SAHEB
4 - 2
batoyi

(Manchester United)
4 - 2
(Brazil)
NiNjj
2 - 0
mmd

(Manchester United)
2 - 0
(Inter)
Saman1071
2 - 0
mmd2

(Arsenal)
2 - 0
(Olympique Lyonnais)
SAHEB
2 - 5
batoyi

(Manchester United)
2 - 5
(Brazil)
SAHEB
1 - 5
batoyi

(Manchester United)
1 - 5
(Brazil)
Payam
2 - 0
Lewandowski

(A.C. Milan)
2 - 0
(Inter)
Payam
1 - 0
Lewandowski

(London FC)
1 - 0
(F.C. Barcelona)
Ali99
1 - 2
mmd2

(Manchester United)
1 - 2
(London FC)
Ali99
1 - 2
mmd2

(Manchester United)
1 - 2
(London FC)
Ali99
1 - 2
mmd2

(Manchester United)
1 - 2
(London FC)
Ali99
1 - 2
mmd2

(Manchester United)
1 - 2
(London FC)
batoyi
0 - 2
MEHRDAD13

(Brazil)
0 - 2
(Brazil)
batoyi
3 - 2
MEHRDAD13

(Brazil)
3 - 2
(Brazil)
batoyi
3 - 4
MEHRDAD13

(Brazil)
3 - 4
(Brazil)
Payam
0 - 1
Lewandowski

(Manchester United)
0 - 1
(Iran)
Neo
1 - 2
MEHRDAD13

(Inter)
1 - 2
(Brazil)
omidhichkas
0 - 2
Payam

(Japan)
0 - 2
(South Korea)
Payam
5 - 0
omidhichkas

(Manchester United)
5 - 0
(Brazil)
Neo
3 - 3
Saman1071

(Inter)
3 - 3
(Arsenal)
Neo
0 - 1
Saman1071

(Inter)
0 - 1
(Arsenal)
Neo
0 - 2
Saman1071

(Inter)
0 - 2
(Arsenal)
sina2008
0 - 4
RONALDINIH

(A.C. Milan)
0 - 4
(England)
Amir_A14
3 - 5
MEHRDAD13

(England)
3 - 5
(Brazil)
amin1388
2 - 4
sadra

(F.C. Barcelona)
2 - 4
(Brazil)